Posts Tagged ‘registracija teretnih vozila’

Provera prepravljenih teretnih vozila

Vlasnicima putničkih vozila koja su prepravljanjem postala teretna više neće biti dovoljan atest, već će se na svakom tehničkom plegledu proveravati i utvrđivati da li ona zaista pripadaju kategoriji teretnjaka. Kontrolu pojačava i saobraćajna policija.

Increase your website traffic with Attracta.com