Odjava vozila


Vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana po prodaji vozila da ga odjavi:odjava
  • ako promeni prebivalište a preseli se u drugu opštinu pri čemu se menja i registarsko područje
  • ako otuđi vozilo na drugo registarsko područje pri čemu mora da vrati i tablice
  • ako je vozilo ukradeno, uništeno ili rashodovano vraća registarske tablice ako je to moguće!


Dokumantacija koju nam dostavljate:
  • Saobraćajnu dozvolu
  • Registarske tablice