Kako obilaznicom oko Beograda?

Obilaznica oko Beograda

Zbog pojačane frekvencije saobraćaja na početku letnje sezone, a u cilju smanjenja gužve zbog izvođenja radova na rekonstrukciji autoputa kroz Beograd, preduzeće „Putevi Srbije“ i ove godine izradilo je letke kojima se vozači u tranzitu informišu kako da koriste obilaznicu oko Beograda.

Leci će se tokom letnjeg perioda deliti na naplatnim stanicama na prilasku glavnom gradu, kod Bubanj potoka, Šimanovaca i Stare Pazove, u smeru ka Beogradu, a tekst koji sadrži obaveštenje odštampan je na pet jezika (na srpskom, engleskom, nemačkom, francuskom i turskom).

Na poleđini letka prikazana je mapa obilaznice, sa uvećanim izgledom ključnih petlji – usmerenja na obilaznicu oko Beograda.

Postoje tri različita letka, u zavisnosti od mesta ulaska, odnosno naplatne stanice gde se vozač nalazi (Bubanj potok, Šimanovci, Stara Pazova), od čega zavisi i njegovo usmeravanje.

Bubanj potok

Obilaznica oko Beograda

Na letku koji se deli vozačima na naplatnoj stanici Bubanj potok u smeru ka Beogradu prikazano je preporučeno kretanje vozila koja su u tranzitu kroz Beograd, a kreću se autoputem iz smera Niša.

Šimanovci

Obilaznica oko Beograda

Na letku koji se deli vozačima na naplatnoj stanici Šimanovci u smeru ka Beogradu prikazano je preporučeno kretanje vozila koja su u tranzitu kroz Beograd, a kreću se autoputem iz smera Šida.

Stara Pazova

Obilaznica oko Beograda

Na letku koji se deli vozačima na naplatnoj stanici Stara Pazova u smeru ka Beogradu prikazano je preporučeno kretanje vozila koja su u tranzitu kroz Beograd, a kreću se autoputem iz smera Novog Sada.

Preuzeto sa B92

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Increase your website traffic with Attracta.com