D2 i BMB 95 i posle Nove godine

registracija vozila

Iako je prvobitno najavljeno da će od početka 2013. doći do povlačenje dizela D2 i benzina BMB 95 sa tržišta u Srbiji, prodaja ovih naftnih derivata biće produžena do polovine sledeće godine.

Imajući u vidu da bi prestanak prodaje ova dva derivata prouzrokovao nagli skok cena goriva i uzimajući u obzir potrebe snabdevača da potroše postojeće zalihe tih goriva, ministarka energetike, Zorana Mihajlović, donela je odluku da se njihova prodaja produži do sredine 2013. godine.

Dodatni razlog za produženje predstavljaju i potrebe posebnih kategorija potrošača kojima je neophodan određeni prelazni period.

“Razmišljamo da obezbedimo uvoz još nekih derivata koje mogu koristiti vojna vozila, traktori i slično, s nižim procentom sumpora u odnosu na D2”, dodala je Mihajlović.

Domaći dizel D2 i benzin premijum BMB od 95 oktana, koji ne odgovaraju Evro 5 kvalitetu, trebalo je da budu povučeni sa tržišta još pre dve godine, ali je ranije dogovoreno da bude produžena njihova proizvodnja i prodaja, dok ne bude završena modernizacija Rafinerije Pančevo, a da potom od 2013. budu povučeni sa tržišta.

Inače, pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla, Srbija se opredelila za evropski kvalitet od 1. januara 2011, od kada je dozvoljen isključivo uvoz benzina i dizela koji odgovaraju evropskom standardu kvaliteta.

U Naftnoj industriji Srbije (NIS) u međuvremenu je završena kompleksna rekonstrukcija u pančevačkoj rafineriji, što podrazumeva i potpuni prelazak na proizvodnju derivata Evro 5 kvaliteta. U toj kompaniji dodaju da je, prema zahtevu Vlade Srbije, potrebno da se određenim privrednim subjektima, koji ne koriste motorno gorivo Evro 5 kvaliteta, omogući prelazni period kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji.

To se, pre svega, odnosi na one koji su do sada koristili D2 – poljoprivrednike, vojsku, teške građevinske mašine. Takođe, predviđeno je i uvođenje goriva koje će zameniti dosadašnji D2 i koje će biti namenjeno korisnicima sa starim motorima, a da pri tom zadovolji i ekološke standarde.

Reč je o gorivu sa smanjenim sadržajem sumpora u odnosu na dosadašnji D2, do maksimalno 1.000 ppm, što je u skladu sa ekološkim standardima i direktivom EU. Slično rešenje su primenile i mnoge druge zemlje, na primer, u Hrvatskoj naftna kompanija INA proizvodi “plavi dizel” sa sadržajem sumpora do 5.000 ppm, jer to gorivo zadovolja potrebe učesnika na tržištu koji imaju stare motore, a istovremeno reč je o gorivu koje ima značajno smanjenu količinu sumpora.

Preuzeto sa B92

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Increase your website traffic with Attracta.com